Skoči na glavno vsebino

Erasmus+ projekt E.C.O. S.T.E.P.S. – Skupinska mobilnost učencev – 4. dan

¿Quién lo diría, pero una vez más comenzamos el día con un desayuno excelente. ¿Se preguntan si incluía churros? ¡AB SO LU TA MEN TE! A duras penas llegamos a la escuela, donde nos esperaba un día interesante, lleno de realidad virtual.

En la primera hora, con seis clases diferentes, nuestros nuevos amigos, preparamos entrevistas en las que los españoles nos preguntaban sobre nosotros y nuestras cosas favoritas. La preparación de las entrevistas estaba destinada a una actividad posterior de grabación de un programa de televisión. Nos sentamos frente a una pantalla verde y, con una aplicación especial que agrega el escenario, grabamos informes como si estuviéramos en un programa de noticias. La experiencia fue muy interesante y con gusto la probaremos también en nuestra escuela. Dos estudiantes estaban tan emocionados que ya están escribiendo solicitudes para entrevistas en las cadenas de televisión.

Para no sucumbir demasiado al mundo virtual, continuamos con una interesante hora multilingüe. En una gran hoja de papel dibujamos el contorno del cuerpo de uno de nuestros compañeros de clase y luego nombramos diferentes partes del cuerpo en cuatro idiomas. Como lo hicimos en grupos que estaban cultural y lingüísticamente mezclados. Google Translate nos fue de gran ayuda, y por primera vez nos esforzamos con éxito para comunicarnos con nuestros nuevos amigos sin la ayuda de nuestras maestras.

El profesor Alejandro trajo consigo gafas de realidad virtual que nos llevaron a lo más profundo del mar. Exploramos el fondo marino y vimos muchas criaturas diferentes. Nos encantó mucho.

Recargamos energía bajo el sol, la cual realmente gastamos hoy. Nos reponemos con un almuerzo muy bueno y terminamos el día en la escuela con una práctica de baloncesto. A pesar de que al principio no estábamos muy interesados, realmente nos gustó el entrenamiento.

Casi no comimos nada en la cena, estábamos tan cansados. A las 9 todos estábamos profundamente dormidos.

Ste imeli težave s španščino? Ne skrbite. Spodaj je besedilo še v slovenščini.

Kdo bi rekel, ampak zopet smo dan začeli z odličnim zajtrkom. Se sprašujete, če je vključeval churrose? AB SO LUT NO! Komaj smo se prikotalili do šole, kjer nas je čakal zanimiv dan, prežet z virtualno resničnostjo.

Prvo uro smo s šestimi razredi, našimi novimi prijatelji, pripravljali intervjuje, v katerih so nas Španci spraševali o nas in naših najljubših rečeh. Priprava intervjujev je bila namenjena nadaljni aktivnosti snemanja televizijske oddaje. Posedli smo se pred zeleno platno, nato pa s posebno aplikacijo, kjer dodaš kader, posneli prispevke, kot da smo na informativni oddaji. Izkušnja je bila zelo zanimiva in z veseljem jo bomo preizkusili tudi pri nas v šoli. Dva učenca sta bila tako navdušena, da že pišeta prošnje za razgovore pri televizijskih hišah.

Da ne bi preveč podlegli virtualnemu svetu, smo nadaljevali z zanimivo večjezično uro. Na velik list papirja smo obrisali telo enega izmed sošolcev, nato pa v kar štirih jezikih poimenovali različne dele telesa. Ker smo to počeli po skupinah, ki so bile kulturno in jezikovno pomešane. Pri tem nam je v veliko pomoč bil seveda Google prevajalnik in prvič smo se uspešno potrudili, da se z novimi prijatelji sporazumevamo brez pomoči naših učiteljic.

Učitelj Alejandro je s seboj prinesel VR očala, ki so nas odpeljala globoko pod morje. Raziskovali smo morsko dno in videli mnogo različnih živali. Zelo nam je bilo všeč.

Na sončku smo nabirali energijo, ki smo jo danes prav zares pokurili. Okrepčali smo se z zelo dobrim kosilom, dan v šoli pa zaključili še s treningom košarke. Kljub temu, da najprej nismo bili najbolj zainteresirani, nam je trening bil izredno všeč.

Večerjo smo komaj kaj pojedli, tako utrujeni smo bili. Ob pol 9 smo vsi že sladko spali.