Hitre povezave

Naravoslovni dan SVETLOBA

Učenci sedmega razreda so tokrat celoten naravoslovni dan posvetili svetlobi. Spoznali so osnovne lastnosti širjenja svetlobe in se preizkusili kot pravi raziskovalci, ko so ob prijazni pomoči študentov fizike s Pedagoške fakultete izvajali enostavne poskuse iz optike.
V prvem delu naravoslovnega dneva so si učenci pogledali video posnetek. Videli so veliko različnih poskusov. Nekatere od njih so kasneje tudi sami izvedli. Z mnogimi ostalimi poskusi, ki so jih videli na posnetku, pa se bodo nekateri srečali šele v srednji šoli.
Nato so se učenci razdelili v skupine in se vneto lotili eksperimentiranja. Najprej so preverili, kako na vodni gladini nastanejo valovi in kako se širijo. Podobno kot valovi na vodi, se širijo tudi žarki svetlobe, ki jo oddajajo različna svetila. V majhni banjici z vodo so ustvarili prave ravne valove in tudi krogelne valove, ki jih lahko vidimo, če v vodo vržemo kamenček. Pogledali so, kako se slamica "zlomi", ko je potopljena v kozarcu in naredili pravo čarovnijo s kovancem v posodici, ki se je pri dviganju vodne gladine, ko so dodajali vodo, kar naenkrat pojavil. Spoznali so tudi nenavadni svetlobni mlinček, ki je svoje lopatice vrtel takrat, ko je bil obsijan s svetlobo. Seveda pa nismo pozabili tudi na odboj svetlobe. Najprej smo ponovili odbojni zakon, ki so ga učenci spoznali že pri pouku naravoslovja, nato pa smo pogledali še bolj kompleksne odboje, ki nastanejo na ukrivljenem zrcalu in na valoviti površini. Ugotovili smo, da moramo za takšne slike zelo dobro obvladati svoj geotrikonik. Kljub temu, da je bilo težko, je veliki večini učencev uspelo narisati lepe slike, na katerih so predstavili odboj svetlobe od valovite površine in približno razumeli, kako nastane kavstika, ki jo lahko vidimo v skodelici s kavo in lepe svetlobne lise na čolnih v valoviti vodi.
Naravoslovni dan smo zaključili z izdelovanjem plakatov, na katerih so učenci predstavili poskuse, ki so jih raziskali.
Ker smo bili časovno omejeni, se je učencem mudilo reševati učne liste, vendar je bilo dovolj časa tudi za dobro voljo in medsebojno sodelovanje. Upam, da so se učenci naučili veliko novih stvari in videli zanimive poskuse, svoje znanje, ki so ga pridobili, pa bodo preverili tudi pri naravoslovju.
Menim, da je bil naravoslovni dan uspešno realiziran, vsekakor pa nam ne bi uspelo tako dobro delati brez pomoči študentov, ki se jim še enkrat najlepše zahvaljujem za sodelovanje. Rada bi se zahvalila tudi vsem učiteljem, ki so sodelovali pri organizaciji in pohvalila vse učence sedmih razredov za vestno in marljivo delo.

Vodja naravoslovnega dne
mag. Maja Jug