Hitre povezave

Strokovne ekskurzije

Poldnevne ekskurzije:

RAZRED

VSEBINA

DATUM

NOSILCI

1.

Vožnja z vlakom (Kamnik)

junij

S. Biderman

2.

Živalski vrt

maj

K. K. Kokošar

3.

Življenje skozi čas

maj/junij

H. R. Polončič

4.

Reševalna postaja

marec

N. Korelc

5.

Ljubljanski grad

marec

H. Boruta

6.

Muljava, Turjak

16. 4.

R. Šarec Rojc

7.

Loški grad, Visoko

16. 4.

P. Tomažin

8.

Vrba, Doslovče, Žirovnica

16. 4.

J. Veldin

9.

Vrhnika, Rašica

16. 4.

S. Grabljevec

Celodnevne ekskurzije:

RAZRED

VSEBINA

DATUM

NOSILCI

6.

Škocjanske jame, Snežnik

maj, junij

M. Klampfer

7.

Cerkno, Idrija

september

M. Klampfer

8.

Bolnica Franja, Kobarid

maj, junij

S. Melik

9.

Velenje

september

S. Melik

Ekskurzije v okviru izbirnih predmetov:

Izbirni predmet

VSEBINA

DATUM

NOSILCI

ONA

Plazilci, ribe, Antropogeni ekosistemi - Salzburg

december

E. Sušec

POK

Rudnik soli - Salzburg

december

E. Kogovšek

ONA

Živalski vrt - Dunaj

oktober

E. Sušec

TVZ

Trst, Devin, Oglej

september

M. Klampfer

TVZ + TIN

Salzburg

december

M. Klampfer, U. Vrtačnik

TVZ

Avstrijska Koroška

april, maj

M. Klampfer