Hitre povezave

Učbeniški sklad

Preko učbeniškega sklada šola organizira za vse učence od 1. do 9. razreda brezplačno izposojo učbenikov in učnih gradiv za prvi razred. Učna gradiva za prvi razred so učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki, ki so potrebni za izvedbo pouka v prvem razredu osnovne šole.

  

 Če želite ob začetku šolskega leta prejeti brezplačen komplet učbenikov in učnih gradiv za prvi razred, je potrebno izpolniti naročilnico za izposojo iz učbeniškega sklada.

Ob zaključku pouka morajo učenci učbenike in učna gradiva za prvi razred vrniti. Za poškodovane, uničene ali za izgubljene učbenike je treba v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017, plačati odškodnino.

 

Karmen Berus Dolinar