Skoči na glavno vsebino

Dietna prehrana

DIETNA PREHRANA

Na šoli pripravljamo dietno prehrano za učence, katerih starši predložijo dieto, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika. V primeru, da potrdila zdravnika ni, se predvideva, da zdravstvo ni prepričano v pozitivne učinke diete in ne želi prevzemati odgovornosti za kakršne koli zdravstvene posledice posebnega prehrambnega režima. Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo znanega alergena najpomembnejši način življenja.

Dietna obravnava poteka individualno za vsakega učenca posebej.

O dieti se starši osebno dogovorite z organizatorko šolske prehrane go. Meto Pozvek (kontakt: prehrana@osbj.si, tel.:01/520 66 54).

V izogib nepotrebni pripravi dietnih obrokov že prvi dan odsotnosti otroka, najkasneje do 11. ure zjutraj o tem obvestite vodjo kuhinje go. Miladeto Purić na tel.: 031 729 890.

Starši so dolžni vsako spremembo diete sproti javljati razredniku in/ali organizatorju prehrane.

Dolžnosti staršev:

  • starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti učenca z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki še pred vstopom v šolo (približno mesec pred vstopom) oz. med šolskim letom,
  • za vsako novo šolsko leto prinesite novo zdravniško potrdilo (prvih 14 dni septembru),
  • pisno javljati spremembe o izvajanju diete razredniku in/ali organizatorju prehrane,
  • dosledno javljajo odsotnost učenca z dietno prehrano (spletna aplikacija, na telefonski številki kuhinje).

Vzgojno-izobraževalni zavod ni dolžan zagotavljati medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr. diete na podlagi priporočil alternativnih zdravilcev, določanja specifičnih IgG, verskih in drugih osebnih prepričanj staršev (vegetarijanska, veganska dieta) ter diete, kot npr. »dieta brez konzervansov« in podobno (povzeto po priporočilih Združenja za pediatrijo SZD).

Priporočila

Uveljavljanje dietne prehrane

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti

Potrdilo o ukinitvi diete