Skoči na glavno vsebino

Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč (DSP) se pridobi z odločbo, ki jo izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo. V Izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so usmerjeni otroci, za katere komisije za usmerjanje ocenijo, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo dosegli vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole za razred, v katerega se vključuje otrok s posebnimi potrebami. (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003)

Učenci, učenci s posebnimi potrebami še toliko bolj, potrebujejo celostno obravnavo strokovnega tima, ki je plod timskega dela učiteljev, staršev in njih samih. Učiteljice DSP skupaj z učiteljskim zborom oblikujejo individualiziran program, ki je podlaga za izvajanje dodatne strokovne pomoči.

Učiteljice za DSP so:

Specialna pedagoginja Monika Gracar Bajda: monika.gracar.bajda@osbj.si

Socialna pedagoginja Nina Bernard: nina.stiskovsky@osbj.si

Pedagoginja Maruša Zamuda (marusa.zamuda@osbj.si).

Socialna pedagoginja Nataša Krajnčan: natasa.krajncan@osbj.si

Socialna pedagoginja Mateja Žumer: mateja.zumer@osbj.si

Inkluzivna pedagoginja Andreja Butolo: andreja.butolo@osbj.si