Skoči na glavno vsebino

Eko bralna značka – poročilo

  • 1. razred

V 1. razredu smo se posvetili pticam, ki jih lahko srečamo v naši okolici.
Z učenci 1. razredov smo se odpravili na sprehod v naravo (gozd, igrišče pred šolo) in prisluhnili petju ptic. Ob poslušanju smo ugotavljali, za katero ptico gre. V učilnici smo si ogledali knjige o pticah in jih prepoznavali po barvah, se pogovarjali s čim se prehranjujejo in kako jim lahko pomagamo pozimi. Naloga vseh učencev je bila, da so pravilno pobarvali ptico, ki so jo dobili. Za popestritev ure smo peli ptičje pesmi  in prebirali zgodbe o pticah. Učenci so neizmerno uživali ob poslušanju ptic, saj so bili redki učenci, ki so že kdaj prisluhnili pticam v živo.

Teme, ki smo jih obravnavali:
– ptice selivke,
– prehrana ptic,
– skrb za ptice,
– prepoznavanje ptic v naravi,
– pogovor o gozdu (skrb za drevesa in gozd),
– gozdni prebivalci …

  • 2. in 3. razred

Tema eko naloge je bila skrb za drevesa, gozdove in živali, ki prebivajo v njem.  V mesecu oktobru in novembru smo se z učenci odpravili na šolsko igrišče in pod krošnjami dreves prisluhnili pravljici Drevo Krištof avtorja Ivana Gantscheva. Sledil je pogovor o sporočilu pravljice, življenje drevesa in na drevesu. Ugotavljali smo, kdo vse obišče naše drevo pred šolo (živali, ljudje) in kaj vse se drevo pogovarja z obiskovalci. Okoli drevesa smo nabrali jesensko listje, ki ga je odvrglo in nanj pripeli sporočila v smislu kaj si naše drevo želi in ko ga je pobelil sneg, kaj sanja. Vsi vemo, da drevesa pozimi spijo. Učenci so se morali vživeti v vlogo drevesa in pomisliti, kaj mu »primankuje«, oziroma česa si najbolj želi. Ko je naše drevo prvič pobelil sneg, smo v razredu oblikovali snežinke iz odpadnega papirja in nanje zapisali, kakšne so drevesne želje.
Učenci so z zadovoljstvom in z veliko ustvarjalnosti in domišljije uspešno izvedli projekt. Vse misli smo razstavili na šolski Eko pano, kamor smo izobesili iz papirja izdelano drevo, nanj pa pritrdili njegove misli, želje in sanje, ki so jih lahko prebirali vsi učenci šole in učitelji. Večina se nas je nasmihala nekaterim izvirnim željam.

Teme, ki smo jih obravnavali:
–    ogroženost gozdov (kdo, kaj in zakaj),
–    spoznavanje drevesnih vrst,
–    koristi gozda,
–    gozdne živali …

  • 4. in 5. razred

Z učenci smo se spoznali z osnovami izdelovanja stripa. Nato pa si je vsak učenec izbral eno zgodbico z ekološko vsebino, jo prebral in razmislil, kateri dogodek bo pretvoril v strip. Nastali so zelo zanimivi stripi na različne teme; voda, ogrožene živali, gozd, odpadki, skrb za rože in okolje … Sledila je predstavitev stripov in njihovih sporočil, najboljše smo nato razstavili po knjižnici, ostale pa speli v mapo in postavili na ogled. Dva najboljša po izboru obiskovalcev knjižnice bomo objavili tudi v šolskem časopisu, ki izide maja.
Učenci so z navdušenjem sodelovali in ustvarjali, saj so imeli veliko svobode pri delu. Navdušenje in pripravljenost za delo je bilo toliko večje, ko sem omenila, da bo najboljši objavljen v šolskem časopisu.

Teme, ki smo jih obravnavali:
–    ohranjanje okolja,
–    skrb za okolje,
–    skrb za živali in rastline,
–    ločevanje odpadkov …

Mentorica eko bralne značke Sabina Kirm