Skoči na glavno vsebino

Interesne dejavnosti s športnega področja

Interesne dejavnosti so sestavni del razširjenega osnovnošolskega izobraževanja. Izvajajo se kot vsebinski sklopi v strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti učence, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi učencem omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos učenca do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.