Hitre povezave

Knjižnične novice

 

Bralna in ekobralna značka za učence in odrasle

Bralno značko, interesno dejavnost, katere osnovni cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje, bomo tudi letos skrbno načrtovali in izpeljali. Vanjo so vključeni vsi učenci od 1. razreda devetletke do zaključka šolanja. Bralna značka poteka tudi za učitelje in starše. Vsem, ki jo opravijo podelimo bralna priznanja.

Od 9. razredov se ob zaključku devetletnega branja s kvalitetno knjigo poslovimo.

 

Projekt Rastem s knjigo

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce (sedmošolce) motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. V okviru projekta »Rastem s knjigo  – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« bodo učenci obiskali Knjižnico Jožeta Mazovca in v dar prejeli knjigo Kit na plaži avtorja Vinka Moderendorferja. Na obisk knjižnice se bodo pripravili pri urah KIZ v šolski knjižnici.

 

Bralna torbica

Bralna torbica združuje otroke in starše na nekoliko drugačen način in jih hkrati povezuje s knjižnico. Skupaj z učenci knjižničarskega krožka pripravimo vsebino Bralne torbice za vsak oddelek od 1. do 3. razreda. Vanjo vključimo pravljice različnih slovenskih in svetovnih avtorjev.

 

Podarimo si prijatelja – podarimo si knjigo

Projekt Podarimo si knjigo- podarimo si prijatelja je mednarodni projekt, ki je namenjen izseljenskim in zmejskim otrokom. Namen projekta je oskrbeti knjižnice Društev Slovencev v tujini, ki se trudijo ohranjati stik z matično državo, narodom in kulturo, s slovenskimi naslovi knjig.

 

Mednarodni mesec šolskih knjižnic - oktober

Na pobudo Mednarodnega združenja šolskih knjižničarjev (IASL – International Association of School Librarianship; http://www.iasl-online.org/) in Sekcije za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenijev sodelovanju z Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije smo se na naši šoli tudi letos pridružili praznovanju in promociji šolskih knjižnic.

 

Uganke meseca

Je oblika bibliopedagoškega dela in jo v knjižnici pripravim vsak mesec. Učenci uganko rešujejo s pomočjo knjig v knjižnici. Pripravljeni sta dve uganki - ena za učence od 1. do 4. razreda, druga pa za učence od 5. do 9. razreda.

Teme ugank so raznolike. Učenci se seznanjajo s pisatelji, pesniki, ilustratorji, spoznavajo različne knjižne zbirke, šege in navade ter tudi Slovenijo in njene lepote. Uganke se navezujejo tudi na praznike, aktualne dogodke ali pomembne obletnice.

Učencem uganke prinašajo veliko veselja, jim širijo literarno obzorja, predvsem pa jih navajajo na samostojno uporabo knjižnice.

Vsak mesec izžrebamo učenca, ki je uganko pravilno rešil, za kar dobi praktično nagrado.

 

Mesečne tematske razstave knjig

Razstave so namenjene promociji in ozaveščanju uporabnikov o aktualnih dogodkih na področju literature.

 

Menjava knjig

Namen je spodbujanje branja knjig, ki jih prinesejo v zamenjavo učenci sami. Projekt je namenjen predvsem učencem od 6. do 9. razreda.

V knjigi, ki jo prinese učenec, čaka vsakega naslednjega bralca mnenje zakaj knjigo priporoča v branje.

 

Tačke pomagačke v knjižnici

S projektom R.E.A.D. bomo pričeli v mesecu septembru 2017. Namenjen je učencem prve triade, ki so slabši bralci, se spopadajo s tremo pri glasnem branju, doma nimajo prave spodbude za branje … Pri otrocih, ki berejo psu, je pogosto opazen napredek na mnogih področjih. Postanejo boljši bralci, pozabijo na svoje omejitve pri branju, prebrano besedilo lažje razumejo in se o njem pogovarjajo. Ko se sprostijo, so tudi samozavestnejši, kasneje imajo manj težav z branjem pred vrstniki. Tako postanejo tudi socialno spretnejši, manj ranljivi, lažje se vključujejo v druge dejavnosti. Zaradi prijetne izkušnje z veseljem posegajo po novih knjigah.

 
pripravila Sabina Kirm