Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda bo potekalo:
‒ 7. maja 2024 iz slovenščine,
‒ 9. maja 2024 iz matematike,
‒ 13. maja 2024 iz angleščine za učence 6. razreda in tretji predmet za učence 9. razreda.

1. septembra 2023 smo prejeli Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega
se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.
Preverjani tretji predmet za našo šolo bo tuji jezik angleščina.

14. junija 2024 je potrebno razdeliti obvestila o dosežkih učencev na nacionalnem preverjanju znanja
za učence 9. razreda, 24. junija 2024 pa za učence 6. razreda.

Več informacij lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra: Splošne informacije – Nacionalno preverjanje znanja (ric.si)