Skoči na glavno vsebino

Nadstandard

Nadstandard na OŠ Božidarja Jakca

Igra in gibanje sta otrokovi naravni potrebi, še posebno v predšolskem obdobju in v prvih letih šolanja. V teh letih se najlažje oblikujejo osnovni gibalni programi, otrok razvija tudi intelektualne sposobnosti, navaja se na delo v skupini in spoštovanje pravil. Šport je zanj razvedrilo, protiutež današnjemu načinu življenja (igra ob računalniku, nasilje, nepravilna prehrana…).Zavedati se moramo, da kar zamudimo na gibalnem področju v tej starosti, pozneje ne moremo več nadoknaditi. V zadnjem obdobju podatki analiz testiranja za športno vzgojni karton kažejo negativne smeri razvoja otrokovih telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti otrok med 7. in 10. letom starosti.

Na naši šoli si vseskozi prizadevamo, da bi z različnimi športnimi dejavnostmi pripomogli k skladnemu razvoju in zdravju otrok. Ker šolska zakonodaja ne omogoča samostojnega poučevanja predmetnega učitelja v prvi triadi, le sodelovanje z razrednim učiteljem, smo se v šol. letu 2006/7 odločili, za projekt nadstandarda v prvi triadi.

Vodenje projekta je prevzel Primož Pintarič in ga vodi še danes. Ob zaključku vsakega šolskega leta, na roditeljskih sestankih vseh prvih razredov, predstavi  način dela. V razredu namreč, poleg razrednega učitelja, dvakrat tedensko poučuje tudi učitelj športa. Ta način pouka omogoča manjše vadbene skupine, lažji individualen pristop, večjo varnost pri ŠPO, pestrejšo izbiro športnih vsebin kot so športna gimnastika, badminton, dvoranski hokej, namizni tenis, igre z žogo (košarko, nogomet, MDO, odbojka ) in zgodnje učenje nekaterih atletskih disciplin…Dobro delo, pozitivne izkušnje staršev ter seveda zadovoljstvo njihovih otrok, so pripomogli k temu, da ta projekt še vedno poteka na naši šoli.

Zato upamo, da  se bodo tudi starši bodočih generacij, kljub mesečnim denarnim prispevkom,  odločali za ta projekt. 

Učitelji ŠPO
Primož Pintarič, Iztok Podbrežnik, Andrej Zrimšek, Marjeta Gregorič