Hitre povezave

Oli v januarju na podružnični šoli

V torek, 16. 1. 2018, je siv dan popestril Oli, ki je tokrat obiskal učence 4. c razreda in se jim predstavil kot prava zverina – z ostrim zobkom – končnikom. Brina in Klemen sta v vlogi učitelja sošolce seznanila z družino psov, v katero spadajo poleg psa še volk, lisica, kojot in šakal.

Učenci so dopolnjevali miselni vzorec, kakor so se ga naučili pisati v okviru šolske vsebine opis živali. Izkazalo se je, da se 4. c zelo dobro spozna na živali.

A veste, da so človeku in psu skupne nekatere značilnosti, ki opredeljujejo sesalce? Oboji imamo telo pokrito z dlako, kot dojenčki oziroma mladiči sesamo mleko in smo toplokrvne živali, torej, imamo stalno telesno temperaturo, ki ni odvisna od okolja. Oprostite, učenci so me opozorili, da ljudje nismo živali!

No Olijeva služba pa ni samo to, da se razkazuje pred razredom in se baha s svojimi spretnostmi, temveč zelo pozorno posluša učence, ki berejo za bralno značko. Ker učenci prvega razreda še ne znajo brati, so jim njihovi starejši šolski prijatelji prebrali slikanico ter jih naučili prebrano zgodbo obnoviti. Oli pravi, da so učenci 2. in 3. razreda zelo dobro opravili nalogo, saj je užival ob vseh pripovedih, še najbolj pa ob ilustracijah.

Oli v januarju na podružnični šoli
Oli v januarju na podružnični šoli