Posodobitev omrežij LAN na VIZ

Podatki o projektu Posodobitev omrežij LAN na VIZ

Naziv operacije: Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih

Upravičenec: Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana

Obdobje izvajanja operacije: 2022-2026


Cilji projekta: Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle.

Vprašanja o projektu nam pošljite na e-poštni naslov noo@arnes.si ali pokličite na telefonsko številko (01) 479 88 55.

Izvedbo projekta v okviru Načrta za okrevanje in odpornost sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport in Evropska unija – NextGenerationEU.

Posnetki informativnih sestankov

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Vir: https://www.arnes.si/posodobitev-omrezij-lan-na-viz/, 25.1.2023