Skoči na glavno vsebino

Prehrana

Prehrana je organizirana na šoli v obliki:

  • zajtrka (za učence 1. in 2. razreda)
  • malice
  • kosila
  • popoldanske malice za učence v PB

ČAS KOSILA: 11.40 – 14.00

DIETNA PREHRANA

Na OŠ Božidarja Jakca pripravljamo dietno prehrano za vse otroke, katerih starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane oziroma prehranske preobčutljivosti ali priporočila (potrdila) dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki KC. O obliki diete se starši dogovorite z organizatorico prehrane. Za vsako novo šolsko leto je potrebno prinesti novo zdravniško potrdilo. Spremembe pri uvajanju hrane ali preklic diete redno sporočajte v pisni obliki organizatorici prehrane. Dieta se lahko ukine samo na podlagi zdravniškega potrdila ali pisne izjave starša s podpisom. Starši so dolžni vsako spremembo v izvajanju diete pisno javljati ter pravočasno sporočati odsotnost otroka tudi v centralno kuhinjo na 031/360-801, v izogib pripravi dietnih obrokov za odsotne učence. Dietne obroke odjavljate na spletni strani šole, na elektronskem naslovu prehrana@osbj.si ali na mobilni telefon 031/729-890 s sporočilom, v katerem navedete ime in priimek otroka, razred in oddelek, obroke in čas trajanja odjave. V primeru, da obroka ne boste odjavili, boste plačali polno ceno obroka.