Skoči na glavno vsebino

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba se preko razvojnih in preventivnih dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije ter dejavnosti pomoči vključuje na naslednja področja življenja in dela v šoli:

  • učenje in poučevanje
  • šolska kultura, vzgoja, klima, red
  • telesni, osebni in socialni razvoj
  • šolanje
  • karierna orientacija
  • reševanje socialno – ekonomskih stisk

Starši, če potrebujete pomoč, pogovor ali nasvet, pokličite v dopoldanskem času, da se dogovorite za čas srečanja. V popoldanskem času je socialna delavka v šoli na voljo v času skupnih govorilnih ur za drugo in tretje triletje, socialna pedagoginja pa v času skupnih govorilnih ur za prvo triletje.

Svetovalno delo v šoli opravljata socialna pedagoginja Nataša Krajnčan in socialna delavka Karmen Vergolin.

Kontakt:  natasa.krajncan@osbj.sikarmen.vergolin@osbj.si

01 520 66 53, 041 902 175,  051 344 270