Šolski koledar

Šolski koledar 2021/2022

OCENJEVALNA OBDOBJA 

OBDOBJE OD—DO OCENJEVALNA KONFERENCA
I. 1. 9. 2021  do 31.1. 2022 29. 1. 2022
II. 1. 2. 2022  do 24. 6. 2022

9. 6. 2022             9. r.

20. 6. 2022        1.–8. r.

Pouka prosti dnevi:

a) državni prazniki

in dela prosti dnevi:

  ● 31. oktober –  dan reformacije

● 1. november –  dan spomina na mrtve

●  25. december – božič

● 26. december – dan samostojnosti in enotnosti

● 1. januar – novo leto

● 2. januar – novo leto

● 7. februar pouka prost dan

● 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

● 18. april –  velikonočni ponedeljek

● 27. april –  dan upora proti okupatorju

●  1. in 2. maj – praznik dela

●  25. junij – dan državnosti

b) šolske počitnice JESENSKE od 25. oktobra do 1. novembra 2021
NOVOLETNE od 25. decembra 2021 do 2. januarja 2022
ZIMSKE od 21. februarja do 25. februarja 2022
PRVOMAJSKE od 27. aprila do 2. maja 2022
POLETNE od 25. junija do 31. avgusta 2022

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE  11. in 12. februar 2022

NACIONALNO  PREVERJANJE ZNANJA:

      4. 5. 2022 SLJ 6. in 9. razred           6. 5. 2022 MAT 6. in 9. razred         10. 5. 2022 TJA 6. razred in GEO 9. razred

Dopolnilni pouk  za učence 9. razreda, ki bodo opravljali popravne izpite bo od 11. do 14. 6.  2022, za učence 7. in 8. razreda pa od 18. 6. do 22. 6. 2022.

   Predmetni in popravni  izpiti  za učence

9.  razreda 

● prvi rok:   16. 6.—29. 6. 2022

● drugi rok: 18. 8.—31. 8. 2022

Predmetni in popravni izpiti  za učence od

 1. do  8. razreda

●  prvi rok:   27. 6.—8. 7. 2022

●  drugi rok: 18. 8.—31. 8. 2022

Roki za ocenjevanja znanja učencev, ki se izobražujejo na domu.

Učenci 9. razreda ● prvi rok:   3. 5.—15. 6. 2022
Učenci od 1. do  8. razreda ● prvi rok:   3. 5.—24. 5. 2022
Učenci od 1. do  9. razreda ● drugi rok: 18. 8.—31. 8. 2022