Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Na osnovi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je ustanovljen ŠOLSKI SKLAD OŠ Božidarja Jakca. Le-ta pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in drugih virov. Sredstva se uporabijo za pomoč socialno šibkim učencem, financiranje raziskovalne dejavnosti na šoli, na tistih področjih, kjer nima svojih virov v rednem šolskem proračunu, pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih, za financiranje obšolskih dejavnostih, sofinanciranje izdaje šolskega časopisa in nakup nadstandardne opreme.

Upravni odbor šolskega sklada

Pravila šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca 2022

8. korespondenčna seja, 27.12.2021

19. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca