Hitre povezave

Tradicionalni slovenski zajtrk 2014

      Dan slovenske hrane

Tradicionalni slovenski zajtrk v šolah in vrtcih bo tudi letos na dan slovenske hrane, to je vsak 3. petek v novembru.

Z vsakoletnim dogodkom želimo otrokom v šolah približati pomen lokalno pridelane in predelane hrane, zdravega načina prehranjevanja, spodbujati javne zavode k nakupu lokalnih živil ter obenema ozaveščati mlade, starše, učitelje in drugo javnost o:

- pomenu lokalno pridelanih živil v naši prehrani,

- pomenu domače pridelave in predelave,

- pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,

- pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem,

- ravnanju z embalažo ter zavržkih hrane,

pomenu gibanja in športnih aktivnosti.

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, izvajamo že četrto leto zapored.

Na naši šoli bodo učenci zajtrk pojedli v svojih učilnicah, skupaj z učitelji. Zajtrk se bo izvedel v času od 8.30 do 8.55.

Bodite pozorni na kulturo prehranjevanja in ločevanje odpadkov.

 

Učenci bodo za zajtrk prejeli:

bio črni kruh – Pekarne deveta vas

med – čebelarstvo Jere

maslo in mleko – mlekarna Celeia

jabolka- sadjarstvo Toš

VSA ŽIVILA SO PRIDELANA IN PREDELANA V SLOVENIJI.

Učenci od 1. do 5. razreda jedo v matičnih učilnicah. Učenci od 6. do 9. razreda po spodnjem razporedu:

RAZRED

ŠTEVILKA UČILNICE

6. A

7

6. B

10

6. C

1

7. A

jedilnica

7. B

jedilnica

7. C

jedilnica

8. A

41

8. B

2

9. A

11

9. B

12