Hitre povezave

Učenci 1., 2., 3. razreda ter 9. razreda se bodo postopno vrnili v šolske klopi

 

Spoštovani starši,

Vlada RS je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. Na podlagi tega naj bi se vzgojno izobraževalno delo predvidoma izvajalo v prostorih šole,

  • za učence 1., 2. in 3. razreda od 18. 5. 2020
  • za učence 9. razreda pa predvidoma od 25. 5. 2020.
  • Predvidoma se od 25. 5. 2020 lahko izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja.
  • Vzgojno –izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe ter prilagoditve ukrepov v času epidemije Covid 19.

Med najpomembnejše ukrepe NIJZ navaja:

  • v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma (priloga; zdravstvene omejitve otrok),
  • vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
  • vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja.

Zaradi organizacije dela moramo pred začetkom izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela nujno pridobiti vaše podatke o številu otrok (1. triada), ki se bodo vključili v pouk, podaljšano bivanje in jutranje varstvo. Obrazec boste prejeli preko vaših razredničark.

V skladu s priporočili NIJZ moramo pred vstopom otroka v šolo obvezno pridobiti tudi podpisano Izjavo staršev, ki jo boste prav tako prejeli preko razredničark.  

Natančna navodila glede organizacije pouka prejmete najkasneje do 15. 5. 2020.

Spoštovani starši, dragi učenci,

zavedamo se, da je kljub vaši želji po srečanju s sošolci in učitelji ponovni prihod v šolo nekoliko stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da boste šolski prag čim lažje prestopili in se v šoli počutili varne. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo pomoč staršev, ki ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Skupaj bomo zmogli.

Lepo vas pozdravljam.

Ravnateljica s sodelavci