Hitre povezave

Baterije oktober 2020

Danes se začenja drugi teden zbiralne akcije starih, odsluženih baterij. Kar nekaj se jih je že nabralo v nekaterih razrednih zbiralnikih, največ v 4.b in 5.c razredu. Bravo! Zbiralnike smo izpraznili v veliki zbiralnik pri glavnem vhodu v šolo. Zelo pomembno je, da odsluženih baterij ne mečemo v navadne smeti, ampak jih odložimo v posebne zbiralnike. Odpadne prenosne baterije namreč vsebujejo težke kovine in druge nevarne snovi, ki so lahko ob nepravilnem ravnanju nevarne za ljudi in okolje, saj lahko onesnažijo tla in vodo s kovinami in kislinami, ki izhlapijo v zrak ob sežiganju, ali pa pronicajo iz odlagališč za trdne odpadke v tla in v podtalnico. Zato se potrudimo, zberimo čim več starih baterij in s tem varujmo okolje.

Šolska ekokoordinatorka