Skoči na glavno vsebino

Časovna organizacija

Šolski zvonec

Dopoldanske ure so dolge 45 minut

Predura
7.40-8.25
odmor
1. ura8.30-9.15
odmormalica za 1. r
2. ura9.20-10.05
odmormalica za 2. r-9. r
3. ura10.25-11.10
odmor
4. ura11.15-12.00
odmor
5. ura12.05-12.50
odmor
6. ura12.55-13.40
odmor
7. ura14.00-14.45
odmor
8. ura14.50-15.35

JUTRANJE VARSTVO

Ure jutranjega varstva so dolge 60 min.

Pričetek jutranjega varstva je ob 6.25. Učenci do 7.00 v šolsko stavbo vstopajo pri drugem glavnem vhodu (pri telovadnici). Od 7.00 dalje vstopajo pri glavnem vhodu. Zaradi varnostnih ukrepov starši v šolo ne vstopate. Šolska vrata bodo od 7.50 do 8.15 zaprta.

PODALJŠANO BIVANJE

Ure podaljšanega bivanja so dolge 50 min.

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Starši učencev 1. in 2. razreda svoje otroke ob določeni uri počakate pri izhodu iz zobne ambulante, in sicer po kosilu, ob 14.15, 15.00 in 15.30. Starši, ki prihajate po učence 3. razreda, prav tako počakate na otroka pri izhodu iz zobne ambulante. Uporabite ustrezen zvonec na vratih. S tem učitelja obvestite o svojem prihodu. Učenci od 3.–5. razreda podaljšano bivanje zapuščajo pri glavnem vhodu, ob navedenih urah. Prosimo vas, da upoštevate navodila.