Hitre povezave

Šolski sklad

Na osnovi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo v šolskem letu 2008/09 ustanovili  ŠOLSKI SKLAD OŠ Božidarja Jakca. Le-ta pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in drugih virov. Sredstva se uporabijo za pomoč socialno šibkim učencem, financiranje raziskovalne dejavnosti na šoli, na tistih področjih, kjer nima svojih virov v rednem šolskem proračunu, pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih, za financiranje obšolskih dejavnostih, sofinanciranje izdaje šolskega časopisa in nakup nadstandardne opreme.

Upravni odbor šolskega sklada

 

19. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca

18. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca

17. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca

16. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca

15. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca

14. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca

13. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca

12. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca

11. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca

10. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca

7. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca

6. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca

Poročilo Upravnega odbora šolskega sklada ob zaključku šolskega leta 2009/2010

5. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca

Poročilo o delovanju šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca v šol. letu 2008/2009

4. seja Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca

šolski sklad 1-2013