Hitre povezave

Drugi tehniški dan

V torek 26. marca 2013 so se učenke in učenci 6. in 7. razreda udeležili drugega tehniškega dne. Sedmošolci so na Srednji trgovski šoli opravili delavnice iz pomladanskega in velikonočnega aranžiranja, risanje v 3D grafiki s programom Google Sketchup 8 in fotografsko delavnico. Seznanili so se tudi z možnostjo nadaljnega izobraževanja in poklicih.

Šestošolci so na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani tudi navdušeno izdelali beležko z odtisi na papir in zvezek in se seznanili s sitotiskom. Seznanili so se tudi z možnostjo nadaljnega izobraževanja in poklicih.

Učenke in učenci so bili navdušeni, še zlasti tisti, ki so imeli potisk na majicah.

Vodja tehniškega dne A. Milek
Fotografije A. Milek