Hitre povezave

EKO ŠOLA: Program za šolsko leto 2009/2010

 • Podrobneje bomo obdelali tematska sklopa »voda« in »zdravo življenje«,
 • ločevali odpadke pri malici (ocenjevali oddelke ter najboljše tudi nagradili),
 • zbirali izrabljene tonerje in kartuše,
 • sodelovali na natečaju novoletnih voščilnic,
 • sodelovali na eko kvizu za OŠ,
 • izvedli eko bralno značko,
 • skrbeli za čisto šolsko okolico ( čistilne akcije),
 • urejali gredice pred šolo,
 • oblikovali sceno  na temo ekologije,
 • obeležili svetovne dneve (vode, zemlje, okolja),
 • skrbeli za eko-kotiček z aktualnimi ekološkimi vsebinami in
 • izvedli eko dan.

Prioritetna naloga v letošnjem šolskem letu bo VODA-življenjska vrednota. Pri tej nalogi bodo sodelovali vsi učenci od prvega do devetega razreda. Izvajanje bo potekalo v okviru naravoslovnih dni in taborov. Vsi učenci bodo spremljali porabo pitne vode v domačem gospodinjstvu ter poskušali najti rešitve za zmanjšanje porabe.

Poleg glavne teme bomo posvetili veliko pozornost tudi  ločevanju odpadkov.  Pri malici bomo posebej zbirali tudi Tetrapak embalažo. Ne smemo pozabiti tudi na zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš.
Učenci razredne stopnje bodo spoznali namen ekoloških otokov, ki so del našega bivalnega okolja.

Naša skupna skrb je tudi zdrav način prehranjevanja in s tem povezan tudi zdrav način življenja. Posebno pozornost bomo posvetili pripravi malic iz ekološko pridelanih živil .

Koordinatorji: Erika Kogovšek, Marjanca Agrež  in Mateja Broš