Hitre povezave

Izbirni predmeti

Za šolsko leto 2013/2014 bomo na naši šoli izvajali naslednje izbirne predmete s športnega področja:

Ponudili pa smo tudi:

PLAKATI: (produkcija Fakulteta za šport, inštitut za kineziologijo)

Izbirni predmeti v zadnjem triletnem vzgojno-izobraževalnem obdobju obveznega šolanja so ena izmed pomembnih sprememb v šolskih programih, ki jih prinaša devetletna osnovna šola. Program izbirnih predmetov namreč dopolnjuje osnovni program šolske športne vzgoje, skupaj pa predstavljata obogateno celoto. Med izbirnimi predmeti, ki jih ponudi šola, učenci vsako leto izberejo tri po lastni želji in presoji. Izbirni predmeti so razdeljeni v dva sklopa: naravoslovno-tehnični in družboslovno-humanistični sklop. Vsaka šola mora ponuditi učencem najmanj tri izbirne predmete iz vsakega sklopa. Učenci med tistimi, ki jih ponudi njihova šola, izberejo vsako leto po tri, vendar sta lahko največ dva izbirna predmeta iz istega sklopa. Med izbirnimi predmeti sta tudi dva, ki ju poučujejo športni pedagogi. To sta ŠPORT (šport za zdravje, izbrani šport in šport za sprostitev) in PLESNE DEJAVNOSTI (ples, ljudski plesi ter starinski in družabni plesi). Oba sestavljajo trije enoletni predmeti. Šola lahko ponudi vsako leto enega ali več predmetov, vsak učenec pa med ponujenimi izbere enega. Predmeta, ki so ga že obiskovali, učenci v naslednjem šolskem letu ne morejo ponovno izbrati.

Namen enoletnih predmetov šport za zdravje in šport za sprostitev je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. Namen enoletnega predmeta izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. Šola ponudi enega od športov osnovnega programa: atletiko, gimnastiko z ritmično izraznostjo, ples, košarko, odbojko, rokomet, nogomet ali plavanje. Z vsebinami posameznih predmetov iz sklopa plesnih dejavnosti vplivamo na oblikovanje celostne podobe vsakega posameznika. Pri plesu učenci spoznajo osnove plesne umetnosti; pri ljudski plesih osnovne elemente ljudskih plesov iz različnih pokrajin Slovenije; pri starinskih in družabnih plesih pa elemente klasičnega baleta, zgodovine plesne umetnosti, ob koncu pa še korake nekaterih standardnih in latinsko ameriških plesov.

Enoletni predmeti športa se izvajajo enkrat tedensko po eno šolsko uro. Nekaterih vsebin ni mogoče organizirati in izpeljati med poukom. Te lahko potekajo tudi zunaj šole in zunaj urnika. Izbirni predmeti so del učenčevega tedenskega urnika in učenci so iz teh predmetov tudi številčno ocenjeni.