Hitre povezave

Pravila o šolski prehrani

V skladu z Zakonom o šolski prehrani mora šola s pravili šolske prehrane opredeliti postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor, čas in način odjave obrokov, ravnanje z neprevzetimi obroki in načine seznanitve učencev oz. njihovih staršev. Predlog pravil šolske prehrane je pripravila ravnateljica skupaj s skupino za šolsko prehrano. Svet šole mora v skladu z zakonom pravila šolske prehrane sprejeti najkasneje do 25. 8. 2010.

Vse morebitne predloge oz. pripombe v zvezi s pravili posredujte do 18. 8. 2010 po elektronski pošti karmen.vergolin@guest.arnes.si

Predlog pravil o šolski prehrani