Hitre povezave

Predstavitev raziskovalne naloge

V četrtek, 28. 3. 2013, je potekalo 26. Srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Mestne občine Ljubljane – Zaupajmo v lastno ustvarjalnost. Našo šolo so z raziskovalno nalogo s področja slovenščine z naslovom Stereotipi v besedilih beril za osnovno šolo zastopale učenke 9. a oddelka, in sicer Daša Duc, Klara Simetinger in Petra Vidrih. Mlade raziskovalke so svoje raziskovalno delo opravljale od meseca oktobra 2012 do sredine marca 2013 in ga odlično predstavile pred strokovno komisijo. Vse rezultate, ki so jih pridobile tekom raziskovanja, so objavile na 116-straneh. Raziskovalno nalogo si boste lahko v mesecu maju ogledali v šolski knjižnici.
Za pomoč se zahvaljujemo knjižničarki Sabini Kirm, ki nam je pomagala pri iskanju starejših letnikov beril ter ravnateljici Nataši Krajnčan za vso materialno pomoč. Zahvala gre tudi učencem in učenkam 5. razredov, ki so sodelovali pri učni uri, v kateri so mlade raziskovalke preverjale svoja raziskovalna vprašanja in hipoteze.

Mentorica raziskovalne naloge
Romana Šarec Rojc, prof. slov., uni dipl,. ped.