Hitre povezave

Ptičje bogastvo Ljubljanice

Raziskovalke:
učenke 7. razreda
Anja Hren
Andreja Vidergar
Nika Žibert

Mentorica:
Marjanca Agrež

POVZETEK
Zelo nas je zanimalo, katere ptice se pojavljajo ob reki Ljubljanici, ko teče mimo našega kraja. To je bila vzpodbuda za izdelavo  raziskovalne naloge.
Za opazovanje smo izbrale del toka Ljubljanice na vzhodu Ljubljane. Teren sega od mostu čez Ljubljanico na Fužinah (pri gradu) do mostu na Vevčah (pri Papirnici).
Menile smo, da področje ob Ljubljanici, ki smo ga izbrale za opazovanje, kar dobro poznamo. A smo med bolj načrtovanim delom ugotovile, da na njem živi veliko ptic, na katere prej sploh nismo bile pozorne. 
Ob začetku dela na terenu nekaterih ptic sploh nismo prepoznale. Sčasoma smo se naučile poslušati in nekatere razlikovati po oglašanju. Nekatere smo prepoznale takoj s pomočjo literature o pticah. Po prihodu s terena pa smo primerjale naše fotografije s slikami v različnih knjigah, da smo prepoznale vrsto.
Področje, ki smo ga izbrale za terensko delo, je zelo primeren življenjski prostor za različne vrste ptic, saj smo lahko opazovale več vrst vodnih ptic ( race mlakarice, labode, zelenonoge tukalice, male ponirke, črne liske, vodomce…), golobov in ujed. Red pevcev pa je imel kar v vsaki družini vsaj enega predstavnika ( lastovka, črnoglavka, vrbji kovaček, zelenec, brglez, plavček, taščica, stržek, ščinkavec, rumeni strnad…).
Nekatere ptice se pojavljajo po celem področju, nekatere pa le na določenih predelih, kjer je zanje najbolj ustrezno rastje.
Večina vodnih ptic (razen rac mlakaric) se je zadrževala na predelih, kjer je imela reka miren tok.
Opazovanje se nam je zdelo zanimivo. Naučile smo se bolje opazovati, razločevati nekatere ptice po oglašanju in precej natančno šteti.