Hitre povezave

Skupnost učencev

Predstavniki oddelčnih skupnosti se za uveljavljanje svojih pravic in interesov povezujejo v skupnost učencev šole.
Skupnost učencev zbira in usklajuje predloge oddelčnih skupnosti. Rešuje probleme, ki so skupni vsem učencem na šoli in daje predloge za  različne dejavnosti.
Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. V šolskem parlamentu izvoljeni predstavniki aktivno delujejo, odločajo in sodelujejo v različnih akcijah v šoli in izven nje.

Program skupnosti učencev za šolsko leto  2012/ 2013 obsega naslednje teme:

  • izvolitev predstavnikov šolskega parlamenta, seznanitev z nalogami predstavnikov oddelčnih skupnosti in predstavnikov šolskega parlamenta
  • življenje in delo v šoli,
  • pregled šolskega reda in pravil,
  • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev,
  • dogovor o aktivnostih skozi šolsko leto in načrtovanje le teh,
  • sodelovanje v akcijah ZPM (Teden otroka, otroški parlament – tema: Stiske in radosti odraščanja),
  • ekologija,
  • zbiranje pohval, pripomb in predlogov v zvezi z vsemi aktivnostmi, ki potekajo v šoli.

Mentorici: K. Vergolin, S. Kirm

Zapisnik prvega sestanka skupnosti učencev