Hitre povezave

Sobotne delavnice - obogatitveni program za delo z nadarjenimi učenci

Kot je zapisano v Konceptu odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, je ena izmed nalog šole poskrbeti tudi za učence, ki zmorejo in hočejo več. V šolskem letu 2010/11 bomo nadaljevali z uresničevanjem Koncepta dela z nadarjenimi učenci. 

Za vse identificirane nadarjene učence od 6. do 9. razreda bomo v letošnjem šolskem letu pripravili obogatitveni program v obliki SOBOTNIH DELAVNIC. Delo bo potekalo po principih in metodah, ki vključujejo višje oblike mišljenja, vzpodbujajo ustvarjalnost, samoiniciativnost in podpirajo notranjo motivacijo nadarjenih učencev.

Prvi sklop delavnic bo potekal v novembru 2010 in sicer v soboto 6. 11. in 20. 11., s pričetkom ob 8.30. 

6. 11. 2010 bomo izvajali naslednje delavnice:

20. 11. 2010 pa delavnice:

Upamo, da je ponudba dovolj pestra, da bo vsak učenec našel področje, ki ga zanima in si med ponujenimi delavnicami iz tega sklopa izbral eno, v kateri bo pridobival in poglabljal svoje znanje.

Delavnice, za katere bo veliko zanimanja, bomo ponovili v kasnejših terminih. 

V nadaljevanju načrtujemo še dva sklopa sobotnih delavnic in sicer v zimskem in pomladnem času.

Naj naštejem samo nekatere vsebine:

  • zdravilne rastline,
  • kraški relief,
  • debata,
  • magična ogledala,
  • čarobna svetloba.

Delo v sobotnih šolah bomo evalvirali s pomočjo vprašalnikov.

Prijavnica za sobotne delavnice

Vida Rožanc

koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci