Hitre povezave

Drugi zaposleni

DRUGI ZAPOSLENI

PRIIMEK IN IME E-POŠTA DELOVNO MESTO
Štamcar, Igor igor.stamcar@osbj.si hišnik
Abazović, Fatima   kuhinja
Kalender, Đurđa   kuhinja
Mravlja, Slavica   kuhinja
Novak, Marijana   snažilka
Perme, Anica   kuhinja
Purić, Miladeta   kuhinja
Prekupec, Petra   kuhinja
Sadar, Vesna   snažilka
Pajić, Mirsada   snažilka
Stošić, Darija   snažilka
Trnjak, Nevenka   snažilka