Skoči na glavno vsebino

Eko bralna značka

Eko bralna značka

OPIS PROJEKTA:

V današnjem času raznovrstnih informacijsko – komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v tem šolskem letu  si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige.

Zaradi široke naravnanosti projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok, učencev in dijakov k branju literature z ekološko tematiko in tako prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenski ekovrtcev in ekošol.

CILJI:

S prebiranjem literature z različnimi ekološko obarvanimi temami med učenci:

  • spodbujamo pozitiven odnos do branja,
  • spodbujamo individualno kreativno mišljenje,
  • razvijamo pozitiven odnos do okolja,
  • spodbujamo aktivno vključevanje v okolje,
  • spodbujamo različne aktivnosti z ekološkimi vsebinami,
  • spodbujamo medpredmetno povezovanje,
  • spodbujamo ustvarjanje konkretnih izdelkov (risba, plakati, zgodbe, pesmi, spisi …).

vir: https://ekosola.si/ekobranje-za-ekozivljenje/