Hitre povezave

Mesec šolskih knjižnic in izzivi za učence

V mesecu oktobru praznujemo tudi v šolskih knjižnicah. Šolske knjižnice, tako osnovnošolske kot srednješolske, so po številu najštevilčnejše. V današnjem času, ko je poplava elektronskih medijev, branje pri otrocih upada, zato je še kako pomembno, da znamo učence motivirati za branje, jim privzgojiti trajne navade do branja, učenja in uporabe knjižnic ter jih informacijsko opismeniti.

Geslo letošnjega praznovanja je »Iskanje poti do zdravja in dobrega počutja«

S praznovanjem želimo opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti njihov pomen pri pridobivanju in povezovanju znanja, omogočanju empatije, razvijanju domišljije, treningu socialnih veščin otrok, učencev in vzpostavitvi pozitivnega odnosa do knjižnic in branja.

V ta namen smo se pridružili dvema projektoma, in sicer Nacionalnemu mesecu skupnega branja in Nacionalni izmenjavi knjižnih kazalk.

 Knjižni izzivi za učence od 1. do 9. razreda:

  1. Mega knjižna uganka: vabljeni k reševanju uganke, ki jo najdete na hodniku pri upravi. Reševalni listek oddaj v knjižnico.
  2. Ustvari unikatno knjižno kazalko, ki si jo boš izmenjal z učenci Srednje trgovske šole Maribor. Kazalko prinesi v knjižnico.
  3. Slikaj svoj najljubši kotiček za branje. Sliko pošlji na e-pošto sabina.kirm@osbj.si
Mesec šolskih knjižnic in izzivi za učence