Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda bo potekalo:
‒ 4. maja 2023 iz slovenščine,
‒ 8. maja 2023 iz matematike,
‒ 10. maja 2023 iz angleščine za učence 6. razreda in tretji predmet za učence 9. razreda.

  1. septembra 2022 smo prejeli Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega
    se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.
    Preverjani tretji predmet za našo šolo bo glasbena umetnost.
  2. junija 2023 je potrebno razdeliti obvestila o dosežkih učencev na nacionalnem preverjanju znanja
    za učence 9. razreda, 23. junija 2023 pa za učence 6. razreda.