Hitre povezave

Zelena straža

V letošnjem šolskem letu smo na šoli pričeli izvajati ZELENO STRAŽO. S tem želimo spodbuditi naše učence k pravilnem ločevanju odpadkov pri malici. Zeleno stražo so predstavljali predstavniki učencev 6. do 9. razreda. Ocenjevali smo vse razrede na šoli 1x tedensko. Poleg pravilnega ločevanja odpadkov smo ocenjevali tudi odnos do hrane in obnašanje pri malici.
Zmagovalni razred:

  • na razredni stopnji (1. do 5. razred) -  4. B.
  • na predmetni stopnji (6. do 9. razred) - 6. A.

Zmagovalci v trajni spomin prejmejo majico EKO FACA naše šole za leto 2012/2013.

Mentorici Meta Cedilnik in Erika Kogovšek