Hitre povezave

Šport - novosti v š.l. 2009/2010

  • Čeprav smo komaj zakorakali v novo šolsko leto, smo že  kar nekaj postorili na športnem področju.
  • Med počitnicami je dozorela ideja, da ob prenovi naše spletne strani, popestrimo tudi informacije na športnem področju.  Tekom leta naj bi zaživela kronologija športnih uspehov od ustanovitve naše šole pa do danes, dodali pa bi tudi rubriki, naši bivši učenci vrhunski športniki in portrete naših  perspektivnih  športnikov.
  • Naša želja je tudi, da dobimo  maskoto ali podobo, ki bo predstavljala športno področje naše šole na spletni strani in himno, s katero bomo lahko športno navijali za naše uspešne športnike.
    Vabimo torej vse učence, da se v čim večjem številu udeležijo našega internega natečaja, ki se bo končal konec meseca oktobra. S svojimi idejami in izdelki na likovnem in glasbenem področju, nam  lahko zelo pomagate.  Nagrade za izvirne izdelke naj  zaenkrat ostanejo skrivnost...
  • Učitelji športne vzgoje pa smo zavihali rokave in naredili tudi prve korake za obnovo zunanjega športnega igrišča.
    Z Arhitekturnim birojem Štrukelj, smo se dogovorili za izdelavo projekta, pridobili vso  dokumentacijo od Ljubljanskega geodetskega biroja  in naredili okvirni finančni načrt za prenovo igrišča. Z  idejnim projektom biroja Štrukelj bomo kandidirali za sredstva na Fundaciji za šport, Ministrstvu za šolstvo in šport  ter Mestni občini Ljubljana. Del sredstev za prenovo naj bi pridobili tudi s pomočjo sponzorjev oziroma donatorjev,  s  srečelovom na novoletnem bazarju, z zbiralnimi akcijami... Prav pri pridobivanju sponzorjev in donatorjev pa nam bi prav prišla pomoč vas staršev, kajti le s skupnimi močmi bomo našim otrokom omogočili boljše, predvsem pa varnejše  pogoje za športno vadbo.

Učitelji  športne vzgoje