Hitre povezave

Zbiranje baterij

V mesecu marcu ponovno zbiramo izrabljene baterije.

Vsak razred naj pripravi svojo škatlo, v katero bo odlagal izrabljene baterije.

Opozorilo!
Prinašajte baterije samo iz svojih gospodinjstev.

Ne pozabite na celoletno akcijo zbiranja kartuš. Škatla je pri vhodu v šolo.

Upoštevajmo geslo: NARAVO VARUJ, KARTUŠE in BATERIJE LOČUJ!

Organiziran odvoz  bo 12. 4. 2010 ali 13. 4.2010.