Hitre povezave

SOBOTNE DELAVNICE – OBOGATITVENI PROGRAM ZA NADARJENE UČENCE III

Pred nami so še zadnje sobotne delavnice v tem šolskem letu. Ponudba je, tako kot vsakič, raznolika, zato verjamem, da bo lahko vsak učenec našel nekaj, kar ga zanima.  
Učencem želimo ponuditi znanja, ki jih ne morejo dobiti  pri rednem pouku in menimo, da smo na pravi poti, saj smo dobili veliko pohval od staršev in učencev.
Delo v delavnicah bomo, tako vsebinsko kot organizacijsko, analizirali s pomočjo vprašalnikov in za naslednje šolsko leto pripravili delavnice glede na predloge učencev in učiteljev.

Zadnje letošnje delavnice bodo v soboto, 2. aprila, s pričetkom ob 8.30, z izjemo delavnice za slovenščino.

Iz ponudbe naj si učenci izberejo eno delavnico, v kateri želijo pridobivati in poglabljati svoje znanje.

Izvajali bomo naslednje delavnice:

  1. ORNITOLOGIJA: ŽIVLJENJSKI PROSTORI NA SLOVENSKEM IN PRILAGODITVE PTIC NANJE  (delavnica za učence od 5. do 9. razreda)
  2. ANGLEŠČINA (delavnica za učence 5. razreda): Story Study Guide (Vodič za prebiranje zgodb), Vocabulary Enhancement (Širjenje besedišča)
  3. ANGLEŠČINA (delavnica za učence 6. in 7. razreda):  Book Report (Obnova knjige), Student's Websites (Spletne strani za samostojno učenje)
  4. ZAGUGAJMO SE (fizikalna eksperimentalnica za učence 8. in 9. razreda)
  5. GEOGRAFIJA: KRAŠKI RELIEF (delavnica za učence od 6. do 9. razreda)
  6. LIKOVNA VZGOJA: RISANJE IN SLIKANJE V NARAVI (delavnica za učence od 6. do 9. razreda)
  7. IZDELKI IZ ETERIČNIH OLJ (delavnica za učence od 7. do 9. razreda)
  8. SLOVENŠČINA: :  OBISK RADIA ZELENI VAL (učence je že  izbrala mentorica in prijava ni več možna)

Izpolnjeno prijavnico vrnite pedagoginji do PETKA, 25. 3. 2011.                     

Vida Rožanc
koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci