Hitre povezave

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba se preko razvojnih in preventivnih dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije ter dejavnosti pomoči vključuje na naslednja področja življenja in dela v šoli:

  • učenje in poučevanje
  • šolska kultura, vzgoja, klima, red
  • telesni, osebni in socialni razvoj
  • šolanje
  • poklicna orientacija
  • reševanje socialno - ekonomskih stisk

Starši, če potrebujete pomoč, pogovor ali nasvet, pokličite v dopoldanskem času, da se dogovorite za čas srečanja. V popoldanskem času je socialna delavka v šoli na voljo v času skupnih govorilnih ur za drugo in tretje triletje, pedagoginja pa v času skupnih govorilnih ur za prvo triletje.

Svetovalno delo v šoli opravljata pedagoginja Špela Balant in socialna delavka Karmen Vergolin.