Hitre povezave

Zelena straža

Ločevanje odpadkov naj postane del našega vsakdanjika!

V letošnjem šolskem letu smo se na šoli odločili za vzpostavitev tako imenovane ZELENE STRAŽE, ki bo nadzirala ločevanje odpadkov pri malici. Na ta način želimo spomniti vse učence in učenke o pomembnosti ločevanja odpadkov za naše ožje in širše okolje. Zeleno stražo, ki bo potekala enkrat tedensko, bodo izvajali predstavniki razredov zadnjega triletja (od 6. do 9. razreda) s pomočjo ocenjevalnega obrazca, na katerem bodo ocenjevali pravilno ločevanje odpadkov (biološki odpadki, embalaža, nedotaknjena živila ter papirnati prtički in brisačke), urejenost mize po končani malici ter odnos do hrane in obnašanje pri malici. Razred, ki bo najbolj uspešen pri ločevanju odpadkov, bo na koncu šolskega leta tudi nagrajen!

ZELENA STRAŽA - navodila za ločevanje in ocenjevanje

Učiteljice Meta Cedilnik, Erika Kogovšek in Eva Gril