Hitre povezave

Tabor za nadarjene učence

Petek,  16. november 2012
Danes smo si ogledali gozdno učno pot v okolici doma. Videli smo veliko dreves, grmov in podrasti. Od drevesnih vrst smo videli beli gaber, divjo hruško, bukev, hrast, gorski javor, rdeči dren, maklen, črno jelšo, smreko, macesen, brezo in trepetliko, od grmov pa lesko, bezeg, bršljan, trdolesko in še nekaj drugih. Videli smo tudi več vrst praproti (glistovnico, orlovo in rebrasto praprot), teloh, robido, zvončnico, ciklamo, zimzelen, kresnico, ki so del podrasti. Videli smo tudi tujerodno drevo, po imenu duglazija.
Obnovili smo osnovno znanje o gozdnem bontonu in rastlinah.
Ukvarjali smo se tudi z grško mitologijo. Brali smo zgodbice in izdelali svojo različico, jo pripravili kot igro ali pa jo preoblikovali na kakšen drug način. V prihodnosti bomo svoje delo predstavili tudi ostalim na taboru.

Jan Žibert, 9. c