Skoči na glavno vsebino

O knjižnici

Šolska knjižnica je razdeljena na dve enoti; na centralni šoli in podružnični šoli Hrušica, kjer je na voljo skupno okrog 18.000 enot knjižnega gradiva. Leposlovje je razdeljeno:

  • C:     od 7. do 10. leta (1., 2. in 3. razred)
  • P:     od 10. do 13. leta (4., 5. in 6. razred)
  • M:     od 13. do 15. leta (7., 8. in 9. razred)
  • L:     Ljudsko slovstvo

Strokovna in poučna literatura po sistemu UDK .
Vse enote (C, P, M) so urejene po abecedi, strokovna literatura za učence in učitelje, pa je razporejena po UDK klasifikaciji.
V knjižnici je računalnik, ki je namenjen bralcem; med drugim je opremljen  z internetom ter programom Šolska knjižnica, ki omogoča uporabnikom, da se lahko sami seznanjajo s knjižnično zbirko.

V šolski knjižnici se izvaja:

  • interno bibliotekarsko strokovno delo (nabava knjižničnega gradiva, strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva, oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižničnega gradiva, odpis in izločanje gradiva, vodenje vsakodnevne statistike in druge pomembne dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva, oblikovanje letnega načrta dela) in
  • bibliopedagoško delo, ki poteka ob izposoji (individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva (izposoja) in pomoč učencem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje informacij za izdelavo seminarskih in drugih nalog) in z oddelki ter skupinami učencev (npr. pedagoške ure z oddelki in priprava na ure knjižnično informacijskih znanj, izvajanje bibliopedagoških ur – ure knjižne in knjižnične vzgoje od 1. do 9. razreda).

V okviru knjižnice deluje knjižničarski krožek.

V knjižnici se izvajajo različni bralni projekti.
V knjižnici so mesečno organizirane knjižne razstave.

V knjižnici upoštevamo računalniški red.

V knjižnici velja urnik izposoje.