Skoči na glavno vsebino

Podružnična šola Hrušica

Šola:
Osnovna šola Hrušica stoji v vasi Spodnja Hrušica, dobrih 20 metrov južneje od Litijske ceste. Ustanovljena je bila z odlokom deželnega šolskega sveta leta 1884, in to v času, ko je slovensko ozemlje spadalo v Avsto-ogrsko monarhijo. Učenci so prag šole prvič prestopili leta 1886, ko je bilo dograjeno pritlično šolsko poslopje. V šolo so hodili otroci iz okoliških vasi. V šolski okoliš so spadale vasi: Spodnja in Zgornja Hrušica, Bizovik, Fužine in Štepanja vas. Ker je število učencev zelo hitro naraščalo, so leta 1904 dvignili šolsko poslopje za eno nadstropje.
Ljubljana se je v tem času zelo širila. Od leta 1939 so otroci iz Štepanje vasi začeli hoditi v drugo šolo (poslopje gimnazije Moste) in niso več spadali v šolski okoliš šole v Hrušici.
Med drugo svetovno vojno je število učencev zelo padlo. Pouk je potekal okrnjeno, ker so v učilnicah bivali najprej italijanski, nato pa nemški vojaki. Število otrok je po vojni ves čas naraščalo. V šoli je potekal pouk od 1. do 4. razreda, v šolskem letu 1962/63 pa so uvedli tudi peti razred.
V šolskem letu 2004/2005 je bila šola s sredstvi MOL popolnoma obnovljena. Pridobili smo kuhinjo, jedilnico in knjižnico.

Učenci:
101 učencev (4 oddelki) od 1. do 4.razreda.
Zaposleni:
10 strokovnih delavcev in 1 kuharica-čistilka.

Prostorske razmere:
4 učilnice za razredni pouk, igralnica z jedilnico, knjižnica, zbornica in kuhinja za pripravo malice. V Domu krajanov Hrušica imamo še vedno v najemu telovadnico in pripadajoče športno igrišče.