Projekti

Otroški likovni bienale OŠ Božidarja Jakca

React-EU – IKT za VIZ

Mreža Šolski pes

Korak k Sončku

Kulturna šola

Darujem kilometre

Eko šola

Gozdna šola

Mladinske delavnice

Zdrava šola

Erasmus+