Hitre povezave

Skupne govorilne ure

 

ŠOLSKO  LETO 2020/2021

 

Organizirali bomo tri roditeljske sestanke, in sicer septembra, februarja, maja/junija.

Govorilne ure bodo potekale v popoldanskem času po razporedu v spodnji tabeli, in sicer od 17.00 do 18.30.

PRVO TRILETJE

 ob sredah

DRUGO in TRETJE TRILETJE

ob torkih

7. oktober

6. oktober

11. november

10. november

9. december

8. december

13. januar

12. januar

9. marec

10. marec

14. april

13. april

12. maj

11. maj

Redno in kvalitetno sodelovanje šole s starši je predpogoj za uspešno vzgojno dejavnost šole. Želimo, da bi bila naša komunikacija čim bolj prijazna, odprta in učinkovita. V primeru reševanja konfliktnih situacij pa želimo, da starši upoštevate postopnost pri komuniciranju, kar pomeni, da se najprej obrnete na:

  • učitelja,
  • učitelja in razrednika,
  • šolsko svetovalno službo,
  • vodstvo šole.