Skupne govorilne ure

ŠOLSKO  LETO 2021/2022

 

Roditeljski sestanki bodo:

  • avgusta (1. razred),
  • septembra (od 2. do 9. razreda),
  • februarja (od 1. do 9. razreda),
  • maja ali junija (od 1. do 9. razreda).

 

Govorilne ure bodo potekale v popoldanskem času po razporedu v spodnji tabeli, in sicer od 17.00 do 18.30.

PRVO TRILETJE

 ob sredah od 17.00 do 18.30

DRUGO in TRETJE TRILETJE

 ob torkih od 17.00 do 18.30

6. oktober 5. oktober
10. november 9. november
8. december 7. december
12. januar 11. januar
9. marec 8. marec
13. april 12. april
11. maj 10. maj

 

Redno in kvalitetno sodelovanje šole s starši je predpogoj za uspešno vzgojno dejavnost šole. Želimo, da bi bila naša komunikacija čim bolj prijazna, odprta in učinkovita. V primeru reševanja konfliktnih situacij pa želimo, da starši upoštevate postopnost pri komuniciranju, kar pomeni, da se najprej obrnete na:

  • učitelja,
  • učitelja in razrednika,
  • šolsko svetovalno službo,
  • vodstvo šole.