Skoči na glavno vsebino

Skupne govorilne ure

ŠOLSKO  LETO 2023/2024

Roditeljski sestanki bodo:

  • 31. 8. 2023 (1. razred),
  • septembra (od 2. do 9. razreda),
  • februarja (od 1. do 9. razreda),
  • maja ali junija (od 1. do 9. razreda).

Govorilne ure bodo potekale v popoldanskem času po razporedu v spodnji tabeli, in sicer od 17.00 do 18.30.

PRVO TRILETJE

 ob sredah od 17.00 do 18.30

DRUGO in TRETJE TRILETJE

 ob torkih od 17.00 do 18.30

11. oktober 10. oktober
15. november 14. november
13. december 12. december
17. januar 16. januar
13. marec 12. marec
17. april 16. april
15. maj 14. maj

Redno in kvalitetno sodelovanje šole s starši je predpogoj za uspešno vzgojno dejavnost šole. Želimo, da bi bila naša komunikacija čim bolj prijazna, odprta in učinkovita. V primeru reševanja konfliktnih situacij pa želimo, da starši upoštevate postopnost pri komuniciranju, kar pomeni, da se najprej obrnete na:

  • učitelja,
  • učitelja in razrednika,
  • šolsko svetovalno službo,
  • vodstvo šole.