Tabori

 •  Za učence 1. razreda bomo v času od 8. 6.  do 10. 6. 2022  (podružnica) in od 20. 6.  do 22. 6. 2022 (centralna šola) organizirali bivanje v CŠOD Prvine.

Pedagoški vodja: Irena Koudela                 

 • Za učence 2. razreda bomo od 13. 6. do 15. 6. 2022 (podružnica) in od 15. 6.  do 17. 6. 2022 (centralna šola)  organizirani bivanje v CŠOD Škorpijon.

Pedagoški vodja: M. Cigale

 • Za učence 3. razreda  bomo v času od  13. 6.  do 15. 6.  2022 (centralna in podružnična šola)  organizirali  bivanje v CŠOD Fara.

Pedagoški vodja: Simona Ipavec Možek

 • Za učence 4. razreda  bomo od 18. 10.  do 20. 10.  2021 (centralna šola) in od 20. do 22. 10. 2021 (podružnična šola) organizirali  bivanje v CŠOD Planinka (Pohorje).

Pedagoški vodja: Urša Škulj      

 • Učenci 5. razreda bodo od 13. 9.  do 17. 9. 2021  v letni šoli v naravi, in sicer v Poreču, v domu ZPM Maribor.

Strokovni vodja: Iztok Podbrežnik

Pedagoški vodja: Klavdija Strniša

 • Za učence 6. razreda bomo od 31. 1. do 4. 2. 2022 organizirali zimsko šolo v naravi, in sicer na Pohorju v hotelu Tisa.

Strokovni vodja: Primož Pintarič

 • Za učence 7. razreda bomo od 13. 12. do 17. 12. 2021 organizirali zimsko šolo v naravi, in sicer v CŠOD Kranjska Gora.

Strokovni vodja: Primož Pintarič

 • Učenci  8. razreda bodo od 19. 4. do 22. 4. 2022 v Tolminu (CŠOD Soča) spoznavali življenje v naravi in opravili tečaj prve pomoči.

Pedagoški vodja: E. Kogovšek

 • Tabor šport za zdravje 7. razred bo v CŠOD Rak organiziran  od 1. 10. do 3. 10. 2021 v okviru izbirnega predmeta šport za zdravje.

Pedagoški vodja: I. Podbrežnik

 • Tabor za nadarjene učence bo v CŠOD Štrk organiziran od 13. 5. do 15. 5. 2022.

Pedagoški vodja: E. Gril

 • Tabor za učence s posebnimi potrebami bomo organizirali v CŠOD Rak, in sicer od 18. 3. do 20. 3. 2022.

Pedagoški vodja: N. Bernard