Starši

Sodelovanje s starši

Individualne govorilne ure 1. – 5. razred

Individualne govorilne ure 6. – 9. razred

Individualne govorilne ure – podaljšano bivanje

Roditeljski sestanki

Skupne govorilne ure

Šolski sklad

Obrazci