Učbeniški sklad

Učbeniški sklad za šolsko leto 2022/2023

Osnovna šola omogoča učencem, da si v naslednjem šolskem letu iz učbeniškega sklada šole  izposodijo učbenike od 1. do 9.  razreda. V šolskem letu 2022/2023 MIZŠ povrne stroške nakupa delovnih zvezkov od 1. do 3. razreda osnovne šole. Delovni zvezki ostanejo ob koncu šolskega leta v lasti učencev. Jih ne vračajo nazaj.

Izposoja je možna samo v kompletu.

Seznam gradiv je objavljen na spletni strani šole pod zavihkom Učbeniški sklad/Šolske potrebščine.

UČBENIKI

Ob izteku šolskega leta morajo učenci šoli vrniti urejene učbenike. Če bodo učbeniki poškodovani ali izgubljeni, boste morali zanje plačati odškodnino v skladu s 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13076).

Če želite posamezen učbenik obdržati, pa boste plačali razliko do nabavne cene učbenika.

Izposoja gradiva iz učbeniškega sklada je za vse učence brezplačna. Učenci bodo komplete prejeli v mesecu juniju ali prvi teden v septembru 2022. Prejete učbenike doma preglejte. V primeru, da je neprimeren za branje in učenje, ga lahko v treh dneh od prejetja zamenjate.

UČBENIKI MORAJO BITI OBVEZNO ZAVITI IN PODPISANI.

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE

Delovne zvezke in potrebščine lahko kupite v vaših najbližjih knjigarnah, papirnicah ali preko spleta. V kolikor vam je lažje naročanje preko spleta, lahko nakup opravite preko aplikacije podjetja Kopija-nova, Mladinska knjiga in Acron. Pred oddajo naročila prosim, če preverite pravilnost podatkov.

MLADINSKA KNJIGA

  1. razred: seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin
  2. razred: seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin
  3. razred: seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin
  4. razred: seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin
  5. razred: seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin
  6. razred: seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin
  7. razred: seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin
  8. razred: seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin
  9. razred: seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin

KOPIJA-NOVA

Seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin od 1. do 9. razreda

ACRON

Seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin 4. do 9. razred