Učbeniški sklad

Učbeniški sklad za šolsko leto 2021/2022

Osnovna šola omogoča učencem, da si v naslednjem šolskem letu iz učbeniškega sklada šole  izposodijo učbenike od 1. do 9.  razreda. V šolskem letu 2021/2022 MIZŠ povrne stroške nakupa delovnih zvezkov od 1. do 3. razreda osnovne šole. Delovni zvezki ostanejo ob koncu šolskega leta v lasti učencev. Jih ne vračajo nazaj.

Izposoja je možna samo v kompletu.

Seznam gradiv je objavljen na spletni strani šole pod zavihkom Učbeniški sklad/Šolske potrebščine.

UČBENIKI

 

Ob izteku šolskega leta morajo učenci šoli vrniti urejene učbenike. Če bodo učbeniki poškodovani ali izgubljeni, boste morali zanje plačati odškodnino v skladu s 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13076).

Če želite posamezen učbenik obdržati, pa boste plačali razliko do nabavne cene učbenika.

Naročilnica – soglasje za učbenike in delovne zvezke iz učbeniškega sklada se nahaja na spletni strani šole, pod zavihkom Učbeniški sklad/Šolske potrebščine. Soglasje velja za vsa leta šolanja na OŠ Božidarja Jakca.

Izpolnjeno in podpisano naročilnico vrnite v knjižnico ali razredničarki/razredniku najkasneje do ponedeljka, 21. 6. 2021. Učenci prvega razreda pa do 3. 9. 2021.

Pri vpisu otrok po tem datumu, naročilnico prinesite v knjižnico ali v tajništvo. V kolikor boste učbenike in delovne zvezke kupili sami, mi sporočite po telefonu ali elektronski pošti.

Izposoja gradiva iz učbeniškega sklada je za vse učence brezplačna. Učenci bodo komplete prejeli v mesecu juniju ali prvi teden v septembru 2021. Prejete učbenike doma preglejte. V primeru, da je neprimeren za branje in učenje, ga lahko v treh dneh od prejetja zamenjate.

 

UČBENIKI MORAJO BITI OBVEZNO ZAVITI IN PODPISANI.

 

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE

Delovne zvezke in potrebščine lahko kupite v vaših najbližjih knjigarnah, papirnicah ali preko spleta. V kolikor vam je lažje naročanje preko spleta, lahko nakup opravite preko aplikacije podjetja Kopija nova. V aplikaciji izberete našo šolo in se vam prikažejo potrebščine in delovni zvezki, ki so jih izbrali naši učitelji.