Karantena za 2. c in 2. č oddelek

Spoštovani starši, zaradi potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 v oddelku podaljšanega bivanja bomo od ponedeljka, 29. 11. 2021, do vključno petka, 3. 12. 2021, prešli k izvajanju pouka na daljavo v oddelkih 2. c in 2. č. V primeru, da bi kdo od učencev v času...

Karantena za 9. b oddelek

Spoštovani starši, zaradi potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 v 9. b oddelku bomo v ponedeljek, 22. 11. 2021, prešli k izvajanju pouka na daljavo. V primeru, da bi kdo od učencev v času karantene zbolel, vas prosim, da o tem obvestite nadomestno razredničarko M....

Karantena 4. c oddelek

Spoštovani starši, zaradi potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 v 4. c oddelku smo v četrtek, 18. 11. 2021, prešli k izvajanju pouka na daljavo. V primeru, da bi kdo od učencev v času karantene zbolel, vas prosim, da o tem obvestite razredničarko. Vsa nadaljnja...

Karantena za 8. b oddelek

Spoštovani starši, zaradi potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 v 8. b oddelku bomo v četrtek, 18. 11. 2021, prešli k izvajanju pouka na daljavo. V primeru, da bi kdo od učencev v času karantene zbolel, vas prosim, da o tem obvestite razredničarko. Vsa nadaljnja...

Karantena v 6. b oddelku

Spoštovani starši, zaradi potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 v 6. b oddelku, v tem oddelku nadaljujemo z izvajanjem pouka na daljavo. V primeru, da bi kdo od učencev v času karantene zbolel, vas prosim, da o tem obvestite razredničarko. Vsa nadaljnja obvestila...